Welke documenten ?

Logo Nagel Finance fc

Je kan pas aan de stage beginnen als de beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) door drie partijen (school, bedrijf, leerling) is ondertekend. In dit contract staan alle rechten en plichten. Ondertekening is belangrijk voor de verzekering en de studiefinanciering. Maak overal een kopietje van voor je eigen dossier!