Investeringsaftrek

Logo Nagel Finance fc

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeer je in bedrijfsmiddelen? Dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hiermee mag je een bedrag van de winst aftrekken.

 Wanneer kom je in aanmerking?

  • Jouw onderneming is in Nederland gevestigd en je bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
  • Je investeert in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming.
  • Het bedrijfsmiddel moet duurder zijn dan € 450 exclusief BTW.
  • Sommige investeringen vallen niet onder de investeringsaftrek, zoals: woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill, publiekrechtelijke vergunningen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.

Hoeveel aftrek kun je krijgen?

De hoogte van de KIA hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De totale investering binnen één boekjaar moet wel tussen de € 2.301 en € 309.693 bedragen (2015).

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2015

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 55.745 28%
€ 55.746 t/m € 103.231 € 15.609
€ 103.232 t/m € 309.693 € 15.609 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.231
meer dan € 309.693 0% 

Desinvesteringsbijtelling

Verkoop of schenk je de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na de investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet je een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling.

Hoe kun je de KIA aanvragen?

Wij passen de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en desinvesteringsbijtelling toe bij jouw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.