Beoordelingen?

Logo Nagel Finance fc

Vanuit het ROC is er een algemeen beoordelingsdocument waarmee je beoordeeld wordt op kerntaken en werkprocessen, genaamd het SBBF (Stage Beoordelings- en Begeleidingsformulier). Je vakdocenten zullen je werk ook beoordelen. Wij beoordelen je activiteiten met behulp van dit document op drie criteria: niveau, complexiteit en mate van zelfstandigheid. Daarnaast zijn er beoordelingsformulieren voor de beroepshouding en de stageverslagen.

Gezamenlijk zal dit een beeld geven van je ontwikkeling. Bij onvoldoende ontwikkeling wordt de mogelijkheid van herkansing besproken.