Uniek All-in Pakket

Logo Nagel Finance fc                     nagel finance tiel boekhouding all-in

 

Als ondernemer wil je bezig zijn met zaken waar je goed in bent; de activiteiten van je eigen bedrijf. Je wilt je geen zorgen maken over je boekhouding, het tijdig indienen van de aangifte omzetbelasting, het opmaken van de jaarstukken en de aangifte inkomstenbelasting.

Nagel Finance neemt voor een vast maandbedrag al deze administratieve en belastingzaken bij je uit handen; duidelijkheid vooraf en geen financiële verrassingen achteraf!

  • De boekhouding

Je levert de facturen en bankafschriften aan in een map en wij voeren alles in, in ons financiële pakket.

  • De aangifte omzetbelasting

Zodra wij je boekhouding hebben ingeboekt, berekenen wij hoeveel omzetbelasting je moet betalen. Wij sturen deze elektronisch door naar de belastingdienst en je ontvangt van ons een overzicht waarop staat welk bedrag je aan omzetbelasting moet betalen of terug krijgt.

  • Periodieke rapportage

Elk kwartaal stellen wij een rapportage op met daarin kengetallen als omzet, kosten, winst, je vorderingen en schulden. Op basis hiervan kunnen we al een schatting maken welk bedrag je over het hele boekjaar aan inkomstenbelasting moet betalen. Kortom; je weet precies waar je aan toe bent.

  • Opstellen jaarcijfers

1 x per jaar stellen we de jaarcijfers op voor je bedrijf. Deze gegevens gebruiken we dan weer voor je aangifte inkomstenbelasting.

  • De aangifte inkomstenbelasting

Aan de hand van je boekhouding en je overige financiële gegevens berekenen wij het bedrag dat je aan inkomstenbelasting moet betalen.  Wij houden uiteraard rekening met bijv. de startersaftrek, de investeringsaftrek etc. en zorgen ervoor dat belastingen geoptimaliseerd worden. Wij bekijken ook zaken als toeslagen en de mogelijkheid tot middeling.

  • Proactieve instelling

Wij zorgen ervoor dat alles op tijd wordt ingediend bij de belastingdienst. Zo nodig nemen wij contact met je op om te zorgen dat we alle gegevens tijdig in huis hebben.

  •  Advies en overige vragen

Als je vragen hebt over jouw boekhouding of belastingzaken kun je altijd bij ons terecht. Je kunt even bellen, een mailtje sturen of op ons kantoor in Tiel terecht. Je bent altijd welkom.

  • Geen opzegtermijn

Als je bij ons een all-in overeenkomst hebt, is er geen opzegtermijn waar je aan vast zit. Je kunt dus te allen tijde weg als je dit zou willen; aan ons je te overtuigen van onze dienstverlening en de uitdaging een relatie aan te gaan voor de lange termijn.

  • Gratis overstapservice

Heb je al een administratiekantoor en wil je overstappen naar ons? De gratis overstapservice is gemakkelijk en voordelig voor jou als MKB-ondernemer! Het werkt heel simpel; met de contactgegevens van het vorige accountants- of administratiekantoor zorgen wij voor een snelle en juiste overdracht van het gehele dossier naar ons kantoor. Zo beschikken wij direct over al de gegevens, zonder dat je er iets voor hoeft te doen!

Ons all-in pakket is zeer uitgebreid en al mogelijk vanaf € 75,- per maand! Overweeg je te gaan ondernemen of heb je je minder dan 6 maanden geleden ingeschreven bij de KvK? Je kunt een jaar gegarandeerd rekenen op dit vaste lage tarief! De prijs van het pakket is o.a. afhankelijk van het type bedrijf, het aantal facturen, evt. personeelsleden en de manier van aanleveren van gegevens.

Wil je weten wat wij exact kunnen betekenen voor je en voor welk tarief wij jouw totale administratie en belastingzaken uit handen kunnen nemen?

Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op!  Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0344-630058.