Investeren !!! Voor of na 31/12/15 ??

voor of na 3112 investeren nagel finance - tiel

 

Investeringsaftrek

Dit jaar nog investeren??? Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Het gaat om een algemene regeling, namelijk de kleinschaligheids- investeringsaftrek (KIA) en twee bijzondere regelingen, de energie- investeringsaftrek (EIA) en de milieu- investeringsaftrek (MIA).

Recht op KIA hebben ondernemers voor investeringen in bedrijfsmiddelen tussen € 2300,- en € 309.693,-. Er geldt een minimuminvesteringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450,-. U krijgt geen KIA over investeringen in woonhuizen, zaken die zijn bestemd voor de verhuur, personenauto’s, goodwill, concessies en vergunningen.

Tip ! U kunt de KIA optimaliseren door bepaalde investeringen uit te stellen tot na de       jaarwisseling of juist naar voren te halen.

Bij vervreemding van bedrijfsmiddelen waarvoor u KIA hebt gehad binnen vijf jaar na het kalenderjaar van aanschaf, vindt een correctie op de eerdere aftrek plaats door een desinvesteringsbijtelling.

Tip ! Het kan zinvol zijn de verkoop uit te stellen tot na de jaarwisseling.

Recht op EIA is er bij investeringen in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen. De EIA bedraagt 41,5 % van het investeringsbedrag. Het maximale investeringsbedrag waarover aftrek wordt verleend bedraagt € 119 miljoen.

MIA geldt voor investeringen in bedrijfsmiddelden die zijn opgenomen in de MIA/Vamillijst. Deze lijst wordt ieder jaar gewijzigd. Wilt u zeker zijn dat u met uw investering in aanmerking komt voor MIA dan moet u nog dit jaar investeren. De hoogte van de MIA is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijfsmiddel is ingedeeld. Voor categorie I is de aftrek 36%, voor categorie II 27% en voor categorie III 13,5%. Elektrische auto’s komen tot een investeringsbedrag van € 50.000,- in aanmeriking voor MIA. Een volledig elektrische auto (0% CO2- uitstoot) valt in categorie I, een plug-in hybride valt afhankelijk van de uitstoot in categorie II of III. De vervroegde afschrijving voor de milieu-investeringen (Vamil) is niet van toepassing op personenauto’s.

Tip ! Wie voordelig wil rijden in een auto van de zaak koopt een elektrische auto of een plug-in hybride.

Voor EIA en MIA geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 2500,-.

Let op ! U moet uw aanvragen voor EIA, MIA en Vamil binnen drie maanden na het aangaan van investeringsverplichtingen hebben ingediend bij de rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Zorg ervoor dat u deze reserve tijdig benut voor nieuwe investeringen. Doet u dat niet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van de verkoop, dan moet u alsnog ineens belasting over de boekwinst betalen. Gedurende de termijn van drie jaren moet er een concreet  herinvesteringsvoornemen bestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan de termijn van drie jaar worden verlengd, aan het voornemen tot herinvestering is gegeven. U moet dat wel kunnen bewijzen!

Tip ! Leg uw herinvesteringsvoornemen nog voor de jaarwisseling vast.