Omzetbelasting

btw -nagel finance tiel

 

BTW (omzetbelasting)
Suppletie-aangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2015 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2015 willen aangeven, kunnen berekening van rente voorkomen door dit vóór 1 april 2016 te doen. Voor een suppletieaangifte dient bij voorkeur gebruik gemaakt te worden van het daarvoor bestemde formulier dat op de website van de Belastingdienst te vinden is. Er volgt dan een teruggaaf beschikking of een naheffingsaanslag. Bedragen van minder dan € 1000,- kunnen in de eerstvolgende aangifte verwerkt worden. In die gevallen volgt geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag voor de correctie of suppletie.

Let op ! Denk aan de afdracht van btw over privégebruik etc. bij de aangifte over het laatste kwartaal.

Herziening aftrek voorbelasting

Als u in het verleden bedrijfsmiddelen heeft aangeschaft en de btw daarop geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, moet deze aftrek worden herzien als de mate van gebruik voor belaste prestaties verandert. Voor onroerende zaken is de herzienings termijn 10 jaar, voor andere zaken 5 jaar. Bent u de zaak in 2015 meer gaan gebruiken voor vrijgestelde prestaties, dan moet u de herzienings-btw verwerken in de laatste aangifte van dit jaar. Heeft u gelet op het gebruik in 2015 in het verleden te weining btw in aftrek gebracht, dan heeft u recht op teruggaaf van herzienings-btw. Ook deze teruggaaf verwerkt u in de laatste aangifte van het jaar.

Teruggave btw voor dubieuze debiteuren

Als u debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw.

Betaal tankbeurten niet contant

Tankt u met de auto van de zaak, betaal dan met uw zakelijke tankpas, bankpas of creditcard. Bij contante betaling ontbreekt bewijs van wie de betaling heeft gedaan. De Kassabon is geen factuur en daarom onvoldoende om recht te hebben op aftrek van btw.
Tip ! Betaal uw tankbeurten met uw zakelijke pinpas of regel een tankpas.