Vrijstelling erfbelasting voor kleinkinderen benutten?

 

erfbelasting nagel finance administratiekantoor tiel belastingaangifte   Logo Nagel Finance

Boven de standaardvrijstelling van € 20.047,- betalen uw kinderen 10 tot 20 % erfbelasting. Welke erfbelastingvoordelen benut u al u regelt dat uw kleinkinderen direct een deel van uw nalatenschap krijgen? Hoe werkt dat?

Aan kleinkinderen vermaken

Via testament. Als alles direct naar uw kinderen vererft, moet er over het vermogen (boven de standaardvrijstelling van € 20.047,-) 10 tot 20 % erfbelasting worden betaald. Over verkrijgingen tot € 121.296,- moet 10 % erfbelasting betaald worden e over alles boven de € 121.296,- 20 %. Uw kleinkind heeft een vrijstelling voor erfbelasting van € 20.047,-. Door in uw testament ook een bedrag aan de kleinkinderen te vermaken (legateren), bereikt u dat over het rechtstreeks aan het kleinkind vermaakte bedrag geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Iets toekennen aan uw kleinkinderen om gunstig gebruik te maken van de vrijtstelling van erfbelasting voor uw kleinkinderen, kan op veel manieren. Leest u verder!

Ten laste van erfdeel kind. U kunt bepalen dat het aan ieder van de kleinkinderen vermaakte bedrag ten laste komt van het erfdeel van het eigen kind. Ieder kind moet dan van zijn eigen erfdeel een bedrag ‘afstaan’ aan ieder van zijn eigen kinderen (uw kleinkinderen) ter grootte van de vrijstelling (2015: € 20.047,-). Hiermee wordt bereikt dat uiteindelijk in ‘gezinsverband’ iedereen hetzelfde krijgt en degene  met geen of minder kinderen dus niet minder krijgt dan de anderen.

Tot een maximum. Ook kunt u bepalen dat er alleen een bedrag toekomt aan de kleinkinderen, voor zover het totaal aan de kleinkinderen uit te keren bedrag straks niet groter is dan een bepaald maximumgedeelte van de nalatenschap. Dit om ervoor te zorgen dat er geen bedrag gereserveerd hoeft te worden dat bestemd is voor de kleinkinderen en er tijdens leven gewoon schenkingen aan de kinderen en kleinkinderen gedaan kunnen worden, zolang de ouders dat willen.

Ik-opa/oma-clausule

Pas onder voorwaarde opeisbaar. U kunt zelfs bepalen dat een bedrag wordt toegekend aan de kleinkinderen, dat pas door de kleinkinderen kan worden opgeëist als hun eigen ouders (uw kind en de andere ouder) zijn overleden. Uw kleinkind krijgt dan bij uw overlijden feitelijk nog niets in handen. Door een ‘ik-opa/oma-clausule’ vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.

‘Generation skipping’. Via deze route wordt dubbele vererving en dubbele betaling van erfbelasting voorkomen.  Dit is ‘generation skipping’. Ander zou het vermogen eerst naar het kind gaan en na zijn overlijden bij de kleinkinderen terechtkomen, waardoor over hetzelfde vermogen tweemaal erfbelasting is verschuldigd.

 

Varianten. De ik-opa/oma-clausule zelf kent ook meerdere varianten. Zo kan er alleen gebruik worden gemaakt van het vrijgestelde bedrag voor kleinkinderen, maar ook van de eerste tariefschijf voor kleinkinderen (18%). Bij de waardebepaling van het aan uw kleinkind toekomende bedrag wordt fiscaal rekening gehouden met het feit dat de ouders (uw kind en de andere ouder) het genot hebben van dit bedrag tot hun overlijden.

Belastingvrij. Zo worden uw kleinkinderen fiscaalvriendelijk door u toebedeeld. Het deel van het vermogen waar uw kinderen anders 10 tot 20 % erfbelasting over zouden moeten betalen, gaat belastingvrij naar uw kleinkinderen. En omdat zij bij de ik-opa/oma-clausule het bedrag pas kunnen opeisen bij overlijden van de langstlevende ouder (uw kind of de andere ouder), merken uw kinderen er weinig van.

Door een generatie over te slaan of er via uw testament een volgende generatie bij te betrekken, benut u de erfbelastingvrijstelling van € 20.047,- niet alleen per kind, maar ook nogmaals per kleinkind.

 Bron: Tips & Advies