BOX 3 vanaf 2017

Logo Nagel Finance fc

Per 2017: Hervorming van de vermogensrendementsheffing in box 3
Het heffingsvrije vermogen stijgt naar € 25.000. Het vlakke tarief van 30% blijft gehandhaafd. Het fictief rendement waarover in box 3 belasting wordt geheven (nu 4%) wordt straks jaarlijks aangepast.nagel finance tiel box 3

Voor 2017 komen er drie schijven: het fictief rendement uit op 2,9% voor belast vermogen
van € 0 tot € 75.000, 4,7% voor belast vermogen van € 75.000 tot € 975.000 en 5,5% over het meerdere. Voor fiscaal partners gelden deze bedragen per persoon. Dit pakt gunstig uit voor vermogens lager dan € 240.619 per persoon en ongunstig voor hogere vermogens.